Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024

Gösterim: 5119

3+1 Yapılacak İşlemler

 

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MANYAS MYO İŞBAŞI EĞİTİMİ

 

 1. İŞBAŞI EĞİTİM BAŞVURU ŞARTLARI
 • Öğrencinin dördüncü yarıyılda olması
 • İşbaşı eğitime başvuru yapacağı dönemde DEVAMSIZLIKTAN KALDIĞI DERSİNİN OLMAMASI
 • İşbaşı eğitime başvuru yapacağı dönemde Ağırlıklı Genele Not Ortalamasının (AGNO) 1,80 VE ÜZERİNDE OLMASI

 

 1. İŞBAŞI EĞİTİM BAŞVURUSUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

 

 •   3 Adet İşletmede Mesleki Eğitim/Staj/Uygulama Dersi Kabul Formu Manyas MYO 3+1 formlar/İşyeri formu aşağıda ekte yer almaktadır.

- Zorunlu staj formunun , öğrencinin kendisi tarafından  eksiksiz şekilde doldurulacak ve  İMZALANACAKTIR.

 

 •  Eksiksiz doldurulan zorunlu staj formlarının 3 nüshasını da onaylanabilmesi için NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİNİZ ile birlikte DANIŞMAN HOCANIZA getirilecek ve danışman hocanız tarafından imzalanacaktır. İmzalanacak kısım aşağıda belirtilmiştir.
 • İşbaşı Eğitim yapılacak olan kurum tarafından onaylatılmış olan formlar Yüksekokulumuz tarafından onaylanacaktır. (İmza, İşletme kaşesi/mühürü olacak şekilde). İmza, Kaşe veya Mühürden biri eksik olduğunda form kabul edilmeyecektir.
 • Yüksekokul tarafından onaylanmış olan İŞBAŞI EĞİTİM/STAJ UYGULAMA DERSİ KABUL FORMU’nun bir nüshası işyerinde yapılabilir
 • İşyerinin doldurup onayladığı olan İŞBAŞI EĞİTİM/STAJ UYGULAMA DERSİ KABUL FORMLARI öğrenci tarafından danışman hocaya teslim edilecektir.
 • Öğrenciler evraklarını teslim ederlerken MÜSTEHAKLIK belgelerini de yüksekokul sekreterliğine teslim edeceklerdir. İlgili belgeyi e-devlet üzerinden çıktı alarak teslim edeceklerdir.
 •  Uygunluk onayı Manyas MYO tarafından verildikten sonra İŞBAŞI EĞİTİM/STAJ UYGULAMA DERSİ KABUL FORMLARI’nın bir nüshası danışman hocaya, bir nüshası yüksekokul sekreterliğine ve bir nüshası da işyerine verilecektir.
 1. İŞBAŞI EĞİTİM BAŞVURU SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN TESLİMEDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 

 • İŞBAŞI EĞİTİM/STAJ UYGULAMA DERSİ KABUL FORMU nüshaları
 • Müstehaklık Belgesi (e-devlet üzerindan alınacaktır.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İşbaşı eğitimden ücret almayacak öğrenciler için; Ücretten Feragat Beyanı İşyeri İçin Dilekçe (işyerine verilecek) ve Ücretten Feragat Beyanı MYO için Dilekçe
 • İşbaşı Eğitiminden ücret alacaklar için de Ücret Teşviki Başvuru Formu

 

 1. İŞBAŞI EĞİTİMDE SÜRESİNCE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

YUKARIDAKİ STANDARTLARA UYGUN GELMEYEN HİÇBİR EVRAK KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

 1. İŞBAŞI EĞİTİMDE TESLİM EDİLECEK RAPORUNUN ÖZELLİKLERİ

- Haftalıkve/veya aylık hazırlanan raporlarda

1) Tüm raporlar Word formatında TİMES NEW ROMAN 12 PUNTO ile yazılacaktır.

2) Gönderilecek haftalık ve/veya raporlarda en üst kısma “AD SOYAD, NUMARA, RAPORUN TARİH ARALIĞI, DANIŞMAN HOCA” hoca yazılacaktır.

3) Daha sonra o hafta ve/veya ay içerisinde yapmış olduğunuz tarih belirtilerek ayrıntılı bir biçimde yazılacaktır.

4) Daha sonra raporun çıktısı alınıp öğrenci ve kurumda sizden sorumlu kişi tarafından imzalanıp kurum kaşesi basılacaktır.

5) Raporlar taratılarak veya fotoğraflanıp Word belgesine aktarılarak danışman hocanıza iletilecektir.

6) Haftalık raporlar en geç ilgili hafta bitiminde ki Pazar günü danışman hocanıza mail olarak iletilecektir. Raporlarınızı nasıl ileteceğinizi danışmanınız ile görüşerek bilgi almanımail üzerinden, LMS üzerinden veya LMS üzerinde açılan haftalık ödev kısmına yüklenerek

7) Raporlarınıza yaptığınız işlerle ilgili kurumunuzun da onay verdiği görseller ekleyebilirsiniz.

 - Dönem sonu hazırlanacak raporlar

1) Dönem sonu raporu hazırlanırken 3+1 butonu altında yayınlanmış olan standartlara göre bir rapor hazırlanacaktır. Rapor formatına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

2) Hazırlanan bu rapor gönderdiğiniz haftalık raporların ayrıntılı hali olacaktır.

3) Raporlar hazırlandıktan sonra mutlaka .

4) Bu raporları dönem sonunda teslim edeceğiniz diğer evraklar ile birlikte dönem bitiminde hocalarınıza elden teslim etmeye özen göstermenizi rica ediyoruz.

5) İMZALARI VE KAŞESİ EKSİK OLAN VEYA BELİRTİLEN STANDARTLARDA HAZIRLANMAMIŞ OLAN HİÇBİR RAPORDİKKATE ALINMAYACAKTIR

 

 1. İŞBAŞI EĞİTİM SONUNDA ÖĞRENCİNİN TESLİM EDECEĞİ BELGELER
 • İşbaşı eğitim raporu
 • Ücret aldıysa ücret aldığına dair dekontların orijinalleri ve İşletmelerde Mesleki Eğitim /Staj
 • İşbaşı eğitim devam çizelgeleri orijinalleri
 • Uygulamalı Eğitimler İçin İşletme Değerlendirme Formu
 • İşletmede Mesleki Eğitim / Staj / Uygulama Dersi anket formu