23 Nisan 2021

Gösterim: 2545

Yüksekokul Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

Yüksekokul Kurulu Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BİNGÖL

Müdür

Yüksekokul Kurul Başkanı

Öğr.Gör. Coşkun KALP

Müdür Yardımcısı 

Yüksekokul Kurul Üyesi

Öğr.Gör. Meral SABANCI ATEŞ

Müdür Yardımcısı 

Yüksekokul Kurul Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BİNGÖL

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

Yüksekokul Kurul Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BİNGÖL

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı

Yüksekokul Kurul Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Onur DÜNDAR

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Yüksekokul Kurul Üyesi

Doç Dr. Bülent ARPAT

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı

Yüksekokul Kurul Üyesi