03 Nisan 2018

Gösterim: 2595

Staj

STAJ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

 1. 3 Adet zorunlu staj formu çıkartılacak.
 2. Zorunlu staj formunun her biri eksiksiz şekilde doldurulacak ve her sayfaya fotoğraf yapıştırılacak.
 3. Doldurulan zorunlu staj formları önce öğrenci tarafından imzalanacak. Daha sonra Yüksekokul Sekreterliğine onaylatılacak.
 4. Bu aşamada öğrencilerden kimlik fotokopisi ve e-devlet’ten “Müstehaklık Belgesi”ni temin edip Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.
 5. Yüksekokul sekreterliği tarafından onaylatılmış olan formlar Staj yapılacak kuruma götürülecek. Staj yapılacak kurum kendisi ile ilgili kısmı doldurup onaylayacak. İşletmenin kaşe ve imzası üç Zorunlu staj formu üzerinde de mutlaka olacak.
 6. İşyerinin doldurup onayladığı zorunlu staj formları öğrenci tarafından danışman hocasına onaylatılacak.
 7. Danışman tarafından onaylanan zorunlu staj formlarından biri danışman hocaya, bir diğeri Öğrenci İşleri Bürosuna bırakılacak.
 • Son zorunlu staj formu staj yapılan kuruma teslim edilecek.
 1. Zorunlu staj formlarının okula son teslim tarihi 30/05/2018 mesai bitimidir
 2. Öğrenciler staj dosyalarını 02/05/2018 tarihinden öğrenci işlerinden temin edebilirler.
 3. Staj Dosyasında doldurulması gereken bazı alanlar vardır. Bunlar ;
 • Staj Gizli Yazı (Staj Notu) Formu   (İşyeri tarafından doldurulup Gizli zarfta Yüksekokulumuza gönderilmesi gerekmektedir.
 • Staj Günlük Devam Çizelgesi öğrencimiz tarafından Günlük olarak doldurulup öğrencinin kendisi tarafından imzalanacaktır. Staj bitimi sonunda bu çizelge staj yapılan kuruma onaylatılacaktır. (Çizelgenin sağ alt köşesine;  İmza+kaşe+mühür)
 • Staj Dosyasında Günlük Staj Raporu Formu kısımlarına, öğrencilerimiz staj yaptıkları günlerde yapılan işlerle ilgili açıklamalar ve örnekleri eklemeleri gerekmektedir. Bir sayfaya en fazla iki günlük çalışma yazılabilir.
 • Staj Dosyasında Günlük Staj Raporu Formu yetersiz gelmesi halinde ilgili Form öğrenci tarafından fotokopi olarak çoğaltılıp Dosyaya eklenebilir. Ekleme halinde ilgili sayfaların da, orijinal Günlük Staj Raporu Form sayfaları gibi staj yapılan işyeri tarafından imza+kaşe+mühür işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.
 • Staj Dosyası Teslim Tutanağını öğrencilerimiz stajlarını bitirdikten sonra Danışmanlarına elden teslim ederek bir kopyasını Danışmana verecektir. Diğer kopyası Öğrencide kalacaktır.

Öğrencilerimiz Staj Dosyalarını kargo/Ptt yoluyla Yüksekokulumuza gönderirken adres kısmına Danışman bilgilerini yazarak göndermeleri gerekmektedir. Staj Dosyalarını Yüksekokulumuza elden teslim edecek öğrencilerimiz ise Staj Dosyasındaki Teslim Tutanağını Danışmana imzalatılıp bir nüshasını teslim alacaklar.

Staj Kabul Formlarının Yüksekokulumuza teslim tarihi, Yaz Staj Tarihleri ve Staj Dosyalarının teslim tarihini Staj Komisyonu belirler. Komisyonun belirlediği tarihler dışında eksik evrak getiren/evrak getirmeyenlerin staj işlem süreci iptal olur.