03 Nisan 2018

Gösterim: 5642

SSS

Yüksekokulun örgün öğretim programına bu sene yerleştim. Fakat sitemde neden harç borcu gözükmektedir?

Kayıtlı olup sildirmediğiniz bir yükseköğretim kurumunda kaydınız aktif olarak gözüküyorsa harç borcu çıkacaktır. En kısa sürede kayıt sildirme işini gerçekleştirerek kazandığınız okulun öğrenci işlerine bilgi veriniz.

Bölüme ilk kez Güz yarıyılında kayıt yaptırdım. OBS’ den ders seçip kaydettirmem gerekiyor mu?

Evet.

Ek kontenjandan kayıt yaptıran öğrencilere telafi eğitimi yapılıyor mu? Ara sınavları ne zaman yapılıyor?

Üniversitemizde herhangi bir telafi eğitimi yapılmamaktadır. Diğer öğrencilerle birlikte ara sınavlara girebilirsiniz.

Öğrenci Belgemi nereden alabilirim?

Yüksekokulun öğrenci işlerinden veya e-devlet üzerinden alabilirsiniz.

Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ders kaydımı yapmazsam ne olur?

Belirtilen tarihlerde kaydını yenilemeyen öğrenci, mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmek kaydıyla ders alma bırakma günlerinde ders seçimi yaparak kaydını yenileyebilir. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Güz yarıyılı ders kaydı yaptırmadım. Bir sonraki yarıyıl (bahar) ders kaydı yaptırabilir miyim?

Evet.

Ders seçme ekranında alacağım dersler çıkmıyor ne yapmam gerekiyor?

Ders planlarınıza bağlı olarak derslerinizin sistemde gözükmemesi ders kaldırılmış, dersin kodu değişmiş, ders açılmamış veya eksik açılmış olabilir. Bu durumda danışmanınızla irtibata geçiniz.

Seçmeli derslerde kontenjan dolu uyarısı veriyor dersi seçemiyorum ne yapmalıyım?

Seçmeli derslerde kontenjan sayıları bölüm başkanlığınız tarafından belirlendiği için danışmanınızla irtibata geçiniz.

Ders kaydımı yaptım danışmana onaylanması için gönderdim. Onaylanma sürecini takip etmeli miyim?

Evet. Danışman onayından emin olunuz. Ders Kayıt Formunun bir çıktısını mezun oluncaya kadar saklayınız.

Ders ekleme/çıkarma nedir?

Seçmiş olduğunuz derslerden açılmayan seçmeli ders olduğunda veya değiştirmek istediğiniz dersler için Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanınızla irtibata geçerek yapabilirsiniz.

Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek (kayıt dondurma) mümkün müdür?

Evet. Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu imkandan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için yarıyıl başlangıcından önce Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurması gerekir.

Geçerli bir mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?

En fazla iki yarıyıl kayıt dondurabilir.

Kayıt dondurma ile kayıt yaptırmamak arasında bir fark var mı?

İzinli sayılan süreler eğitim-öğretimden sayılmaz.

Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS’ye girip de yeni bir programa kayıt yaptıranlar önceden başardıkları derslerden muaf tutulabilmek için ne yapmalıdırlar?

Manyas Meslek Yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, ilk iki hafta içinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf olmak istediği dersleri içeren bir dilekçeye onaylı transkript ve onaylı ders içerikleriyle ile ilgili birime başvurabilirler.

Daha önce aldığım ders/dersler için Dekanlığa/Müdürlüğe muafiyet dilekçesi verdim, muafiyet başvurum sonuçlanıncaya kadar bu derse kayıt yaptırıp devam etmeli miyim?

Muafiyet talebinde bulunan öğrenciler muafiyet başvurusunda bulunmamış gibi OBS’den ders seçip danışmanlarına onaylatır ve bu ders/derslere devam ederler. Yönetim Kurulu’nun muafiyet talebini uygun görmesi halinde birim öğrenci işleri öğrencinin muaf oldukları dersleri işleyerek akademik dönemini günceller ve öğrencinin muaf olduğu dersleri ders seçme ekranından siler. Eğer öğrencinin intibakı bir üst sınıfa yapılmışsa akademik takvimde belirtilen ders ekleme/çıkarma tarihlerinde öğrenci, danışmanı nezaretinde ders ekleyebilir. Akademik takvimde belirtilen ders ekleme/çıkarma süresinin kaçırılmaması öğrencilerin mağdur olmamaları için önem arz etmektedir.

Yükseokulunuza yatay geçişle kayıt yaptırdım. Üniversitenizden muaf olduğum dersleri ve almam gereken dersleri nasıl öğrenebilirim?

Üniversitemize bağlı programlara kayıt yaptırıp muafiyet başvurusunda bulunan her öğrenci için ilgili birimlerin muafiyet ve intibak komisyonu tarafından bir muafiyet çizelgesi hazırlanarak yönetim kurulu kararıyla birlikte öğrenciye tebliğ edilir.

Yapılan muafiyet ve intibak komisyonu kararına itiraz etmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Muafiyet işleminin kesinleşip tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde ilgili birime dilekçe ile itirazda bulunabilirsiniz.

Birinci sınıf öğrencisiyim. Kaç krediye kadar ders seçebilirim?

Birinci sınıf öğrencileri kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür.

Genel not ortalamam 1.80 ‘ in altında kaç krediye kadar ders alabilirim?

İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.80’in altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 24 kredilik derse kayıt yaptırabilir.

Genel not ortalamam 1.80’in üstünde kaç krediye kadar ders alabilirim?

Genel not ortalaması her yarıyıl sonunda 1.80 ve üzerinde olan öğrenciler 30 kredilik derse kayıt yaptırabilirler.

Kayıt yenileme sırasında öncelikle başarısız olunan ders mi alınmalıdır?

Evet. Öncelikle başarısız olduğunuz ders/dersler ve kredi sınırları içinde alt yarıyılda almadığınız dersleri alıp seçerek kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Daha önce başarısız olduğum derslere devam zorunluluğum var mı?

Hayır. Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, devam koşulu aranmaz.

Başarısız olduğum ders/derslerden önceki ara sınav notum geçerli olur mu?

Hayır. Bu dersler için daha önceki dönemlerde alınan notlar geçersizdir.

Öğrenci yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundadır?

Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin dönem sonu sınavına giremez.

Sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyim? Nasıl?

Evet. Ham notlara itiraz; Manyas Meslek Yüksekokulu yönetimine, sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç işgünü içerisinde yazılı olarak yapılır. İtirazlar, ilgili yönetim kurulunca yapılacak incelemeden sonra karara bağlanarak öğrenciye tebliğ edilir.

Ara sınavlarda mazeret sınavı yapılıyor mu ?

Evet. Ara sınavlardan herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.

Mazeret sınavına girmek için almış olduğum sağlık raporunu kaç gün içinde nereye vermem gerekir?

Öğrenciler, mazeretlerine ilişkin isteklerini, mazeretin bitiminden bir hafta içerisinde ilgili Dekanlık/Müdürlüklere dilekçe ile bildirirler. Bu süre içinde başvuru yapmayanlar bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılır.

Yarıyıl sonu/ Bütünleme sınavlarının mazeret sınav hakkı var mı?

Hayır.

Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ortalama hangi oranlarda etki eder?

Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı % 60 olarak hesaplanır.

Devamsızlıktan kaldığım dersin bütünleme sınavına girebilir miyim?

Bir dersten devamsızlıktan kalan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremez.

Not yükselmek amacıyla aldığım dersten başarısız veya düşük not aldım eski notum geçerli olur mu?

Her zaman en son alınan not geçerlidir.

Öğrenim ücreti/katkı payını hangi hesaba yatırmalıyım?

Herhangi bir Halk Bankası şubesinden öğrenci numaranızla harç ücretini yatırabilirsiniz. (Havale/EFT yapılamaz)

Yatırdığım dekontu teslim etmek zorunda mıyım?

Yeni kayıtlar hariç, ara sınıf öğrencileri teslim etmek zorunda değildir fakat mezun alana kadar muhafaza etmelidir.

Şehit/Gazi çocuğuyum öğrenim ücreti ödememek için ne yapmalıyım?

SGK ‘dan alınacak anne yada babanın hangi kanuna tabi olarak şehit/gazi olduğunu gösteren yazının aslını okulunuz öğrenci işlerine bir dilekçe ile birlikte başvuru yaparak öğrenim harcınızdan muaf olabilirsiniz.

Yüksekokulunuzda kayıtlı öğrenciyim. Engelli raporum bulunmaktadır. Öğrenim ücretinin ne kadarını yatırmalıyım?

Engelli olduğunuza dair sağlık raporunun aslını bir dilekçe ile birlikte okulun öğrenci işlerine müracaat etmeniz durumunda engelli oranınız kadar öğrenim ücretinden indirim yapılacaktır.

Öğrenci harç iademi nasıl alabilirim?

Katkı payı /öğrenim ücretleri OBS’de herhangi bir bankada kendi adınıza açılmış 26 haneli IBAN numaranızı girmeniz gerekmektedir. IBAN numarası eksik yada başkasına ait girilen bilgiler dikkate alınmayacaktır. Doğru girilen bilgilerde Kasım, Aralık- Nisan,Mayıs ayları içinde iadeler yapılacaktır.

OBS’de kayıt ekranında yatırmam gereken ücret fazla görünüyor. Ne yapmam gerekir?

Okulunuz öğrenci işleri ile irtibata geçiniz.

Kayıtlı olduğum programı uzatmam durumunda katkı payını öder miyim?

Evet. Program süresini aşmanız durumunda ilgili dönem katkı payı ücreti ödenir.

Mezun olabilme koşulları nelerdir?

Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 ve aldığı her dersin notunun da en az DD veya YT olması gerekir.

Bölüm programındaki tüm dersleri aldım ve hiç FF dersim yok ancak genel not ortalamam 2.00’ın altında mezun olabilir miyim?

Hayır. Mezuniyet durumunda genel not ortalamanız en az 2.00 olmalıdır.

Mezun durumundayım mezuniyet belgemi ne zaman ve nereden alabilirim?

Harf notlarınız ilan edildikten sonra okulunuz öğrenci işlerinden çıkış işlemlerini başlatabilirsiniz. Yükseokul yönetim kurulunda görüşüldükten sonra (Yönetim Kurulu tarihi mezuniyet tarihinizi belirler) yine okulunuz öğrenci işlerinden alabilirsiniz.

Yaz okulunun amacı nedir?

Üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarının ve kapasitesinin daha verimli kullanılarak yaz tatili süresince de değerlendirmesi, Normal eğitim dönemindeki yükü azaltmak üzere, öğrencilerin önceki yarıyıllarda başarısız oldukları ya da almadıkları dersleri ve ayrıca takip eden iki yarıyıldan ders almalarını sağlamak, böylelikle bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarını gidererek eğitimin verimliliğinin artırılması, Öğrencilere kayıtlı oldukları bölümlerin programlarını izlemede kolaylık sağlanması ve ayrıca başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olmalarına olanak sağlanması, Üniversite öğrencilerine öngörülen eğitim-öğretim süresinde mezun olabilme olanağı sağlamak.

Yaz Okulu süresi ne kadardır?

Yaz öğretimi eğitim süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç dört haftadan az yedi haftadan fazla olamaz. Ancak yaz okulunda açılan her ders için normal yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Örneğin dönem içinde “Genel Matematik” dersi haftada 4 saat işleniyorsa yaz okulunda bu ders haftada 8 saat işlenir.

Üniversiteniz öğrencisiyim yaz okuluna nasıl başvurabilirim?

Yaz okulunda açılması düşünülen dersler ilgili birimlerin ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilir. Öğrenciler Yaz Okulu Akademik Takviminde belirtilen tarihler içerisinde bu derslere OBS’ den ders seçimi yapabilir.

Üniversitenizden yaz okulunda ders almak istiyorum ne yapmam gerekir?

Yaz okuluna başka üniversitelerden gelen öğrenciler müracaatlarını bizzat Yaz Okulu Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ilgili birimin öğrenci işlerine yapabilirler.

Hangi yarıyıllarda yatay geçiş yapılamaz?

Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Birinci öğretim öğrencisiyim, aynı programın ikinci öğretimine yatay geçiş yapabilir miyim?

Evet. Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

İkinci öğretim öğrencisiyim, aynı programın birinci öğretimine yatay geçiş yapabilir miyim?

Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. (Eğer ’luk dilime girmişseniz Yüksekokula dilekçe vererek ’a girdiğinize ilişkin bir yazı almanız gerekir.)

Önlisans programları için yatay geçiş takvimi ve başvuruları hangi tarihlerde ilan edilir.?

Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversitemiz ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilir.

LYS/YGS puanımla (Ek Madde 1 kapsamında) üniversitenize yatay geçiş yapabilir miyim?

Sınava girdiği yıldaki ilgili puan türü (geçmek istediği programın puan türü) geçmek istediği programın o yılki puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler. LYS/YGS puanı ile (Ek Madde 1 kapsamında) yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun belirlediği esaslara göre ilgili yıldaki genel kontenjanın güz dönemi için %30’u kadar, bahar dönemi için ise %20’ye kadar yatay geçiş kontenjanı açılır. Başvurular en geç Ağustos ayının sonuna kadar yapılır. Dönem arasında Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş kontenjanları ilgili birimlerin talebine göre belirlenir. Üniversitemize bağlı programların taban puanlarına www.osym.gov.tr adresindeki kılavuzlardan ulaşabilirsiniz.

Farklı programlar arasında kurumlar arası yatay geçiş yapılabilir mi?

Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. AGNO ile farklı programlar arasında kurumlar arası yatay geçiş yapmak mümkün değildir. Ancak bir önceki soruda açıklanan LYS puanı ile (Ek Madde1 kapsamında) farklı bir bölüme geçmek mümkündür. LYS/YGS puanınızla farklı bir bölüme geçebilmeniz için LYS/YGS puanınızın geçmek istediğiniz bölümün ilgili yıldaki puanına eşit veya bu puandan yüksek olması gerekmektedir.

Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapabilir miyim?

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.