Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023

Gösterim: 1339

"Çok Disiplinli Manyas Araştırmaları" kitabının ikinci cildi yayınlandı

Meslek Yüksekokulumuz akademisyenlerince yürütülen ve Manyas Belediyesi tarafından desteklenen “Çok Disiplinli Manyas Araştırmaları: Finansal, Ekonomik ve Sosyal Yaklaşımlar” kitabı serisinin ikinci cildi yayınlandı. Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Doç. Dr. Ufuk BİNGÖL’ün fikir öncülüğünü yaptığı proje, üniversitemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Müjde AKSOY’un editörlüğünde gerçekleştirildi.  

Üniversitelerin sadece evrensel düzeyde değil yerel düzeyde de katkı sunma anlayışının bir yansıması olarak hayata geçirilmiş projede; Manyas ilçesinin güçlü ve zayıf yönleri teorik ve uygulamalı araştırmalarla ortaya kondu. Projede yer alan akademisyenler kendi alanlarında yaptıkları araştırmalarla Manyas ilçesine fayda üretmek için birçok sonuca ulaştı ve önerilerde bulundu. 10 akademisyenin 9 bölüm ile katkı sağladığı kitap ise Ekin Yayınevi tarafından basıldı. 

Kitaba katkı sunan akademisyenlerimiz ve bölümleri şu şekildedir;


Doç. Dr. Ufuk BİNGÖL: Kırsal Girişimciliğin Dijitalleşmesi: Manyas İlçesi İçin Öneriler 
Doç. Dr. Mustafa KEVSER: Kriz Dönemlerinde Bireyler Açısından Algılanan Finansal Tehdit: Covid-19 Ve 2008 Küresel Finans Krizi Bağlamında Psikososyal Kuramlar Açısından Teorik Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Müjde AKSOY: Çevre Okuryazarlığının Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Üzerindeki Etkisi: Manyas Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi: Onur DÜNDAR: İktisadi Zihniyet Olgusunun Fenomenolojik Analizi: Balıkesir Manyas Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme
Öğr. Gör. Sare BOSTANCI: Manyas Meslek Yüksekokul Öğrencilerinin Spora Karşı Tutumlarının İncelenmesi
Doç. Dr. Kemal ÇİFTYILDIZ: Öğrencilerin Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Meslek Yüksekokulu Örneği
Öğr. Gör. Mert Alperen DEĞERLİ: Hayvancılıkla Uğraşanlarda Zoonotik Hastalık Riskleri: Manyas İlçesi Örneği
Esra İÇÖZ: İnsana Yakışır İşin İş Tatmini İle İlişkisi: Kırsal Kesim Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
Öğr. Gör. Coşkun KALP ve Öğr. Gör. Meral SABANCI ATEŞ: Manyas Meslek Yüksekokulu ve İlçe İlişkisi Üzerine Görüşler


Fotoğraflar