ETKİNLİKLER

2021-2022 Azami Süresini dolduran öğrencilere ek sınav hakkı

Başlama Tarihi: 31 Ekim 2022     Saat: 00:00

Bitiş Tarihi: 11 Kasım 2022     Saat: 00:00

Konum: Manyas MYO    

Düzenleyen: Manyas M.Y.O.

Açıklama:

27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; azami süresini dolduranlardan, başvurmaları halinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil, ilişiği kesilecek önlisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir.

Bu sebeple, azami süreler 2547 sayılı Kanun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında önlisans ve lisans öğrencileri için aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

“Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı (azami iki yıl) hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.  Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı ve öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilememesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilemeyeceği ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve yükseköğretim kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.” hükmü yer almaktadır.

2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c ) bendi kapsamında 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil, ilişiği kesilecek önlisans ve lisans öğrencilerine başarısız oldukları tüm derslerden iki ek sınav hakkı verilecektir.

Ek sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin kayıtlı oldukları Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına e-mail ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ek süre sınavları sonunda öğrencinin durumu “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Azami Öğrenim Süreleri ve Öğrenci Statüsü (Madde 12)” çerçevesinde değerlendirilerek ilgili öğrenciye; ek süre, sınırsız sınav hakkı verilecek ya da ilişiği kesilecektir.

Azami sürelerini dolduran öğrencilere; başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin yarıyıl sonu sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan kullandırılır. Bu sınavlar sonunda, başarısız ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beş derse indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Azami sürelerini dolduran öğrencilere başarısız oldukları bütün dersler için verilen iki ek sınav hakkı sonrası, başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavlara girme hakkını kullanmadan beş derse kadar başarısız olanlara dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, sınavlarına girme hakkı tanınır.

Öğrencilere önemle duyurulur.
 

Azami süreler ile ilgili Uygulama Esasları için tıklayınız.

Azami süre başvuru formu için tıklayınız.

  

EK SINAV TAKVİMİ

Ek Sınav Başvuru Tarihleri                                                : 31 Ekim 2022 – 11 Kasım 2022

Başvuruların Akademik Birimlerce Değerlendirilmesi   : 15 Kasım 2022

1.EK SINAV TARİHİ                                                          : 21 Kasım 2022 – 23 Kasım 2022

1.EK SINAV NOT GİRİŞLERİ                                          : 24 Kasım 2022 – 25 Kasım 2022

2.EK SINAV TARİHİ                                                          : 29 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022

2.EK SINAV NOT GİRİŞLERİ                                          : 01 Aralık 2022 – 02 Aralık 2022

 

Başvurular Akademik Birimlerin resmi e-mail (manyas@bandirma.edu.tr) adreslerine yapılacaktır. 

31 Ekim 2022

2021-2022 Azami Süresini dolduran öğrencilere ek sınav hakkı

Tarih: 31 Ekim 2022

Saat: 00:00

Yer: Manyas MYO

03 Ekim 2022

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yemek Bursu

Tarih: 03 Ekim 2022

Saat: 09:00

Yer: Manyas M.Y.O.

30 Eylül 2022

Zorunlu Türk Dili-I Dersi Muafiyet Sınavı

Tarih: 30 Eylül 2022

Saat: 00:00

Yer: Manyas MYO - Edevlet

26 Eylül 2022

Zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Dersi Muafiyet Sınavı

Tarih: 26 Eylül 2022

Saat: 10:00

Yer: Manyas MYO

19 Eylül 2022

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Kayıtları

Tarih: 19 Eylül 2022

Saat: 00:00

Yer: Manyas M.Y.O.

22 Ağustos 2022

2022 YKS Yerleştirme Öğrenci Kayıtları

Tarih: 22 Ağustos 2022

Saat: 00:00

Yer: Manyas MYO - Edevlet

01 Ağustos 2022
01 Haziran 2022

Öğrencilerimize yönelik TÜBİTAK 2209 Proje Etkinliği

Tarih: 01 Haziran 2022

Saat: 14:00

Yer: WEBEX-Online

27 Eylül 2019

Uygulamalı Patent Eğitimi Başvurusu

Tarih: 27 Eylül 2019

Saat: 00:00

Yer: Drucker dersliği