19 Eylül 2019

Gösterim: 2090

Sosyal Güvenlik Pr.

Sosyal Güvenlik Programı’nın amacı, toplumun ihtiyacı olan sosyal güvenlik hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için, yeterli bilgi ve beceriye sahip meslek elemanlarının yetiştirilerek özel sektör veya kamu kurumlarında uzman veya ara eleman olarak istihdamını sağlamaktır. Sosyal Güvenlik Programı’nın hedefi, Sosyal Güvenlik Programı öğrencilerimizi, en yeni teknolojileri takip etme ve öğrenme, iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında en az bir uzmanlık alanında uzmanlaşma, yaratıcı ve birleştirici etkinliklerine katılma becerileri kazandırmaktır. Programımız eğitim ve araştırma kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik kadrosu, bilimsel üretime ortam sağlayan fiziksel donanımı ile akademik eğitiminizin verimliliğini artıracak ve sizi küresel rekabete hazırlayacak her türlü yeterliliğe sahiptir. 

Çalışma Alanları

Programımızdan mezun olan öğrenciler, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik

Kurumu’nun il ve ilçe müdürlükleri, diğer kamu kuruluşları, özel şirketler, muhasebe ve mali

müşavirlik büroları ve bankalar da çalışma imkanına sahiptirler.

Dikey Geçiş İmkanı 

Sosyal Güvenlik Programı mezunlarımız eğitimlerini örgün bir lisans

eğitimi ile devam ettirerek üniversitelerin Sosyal Hizmet programlarına Dikey geçiş

Sınavı(DGS) ile geçiş yapabilme hakkına sahiptirler.