Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2019

Gösterim: 2554

İş Sağlığı ve Güvenliği Pr.

Program Hakkında Genel Bilgi

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nın amacı, çalışma ortamında öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleyen ve çözüm bulabilen, temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilen, mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip, çalışma ve iş sağlığı güvenliği kanun ve tüzüklerinin kurallarına uygun gereğini yapma ve ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye tekniğini kavramış meslek elemanlarını yetiştirmektir.

Programımız eğitim ve araştırma kalitesi, nitelikli ve güçlü akademik kadrosu, bilimsel üretime ortam sağlayan fiziksel donanımı ile akademik eğitiminizin verimliliğini artıracak ve sizi küresel rekabete hazırlayacak her türlü yeterliliğe sahiptir. 

Dikey Geçiş Sınavı ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, İşletme Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü ve Sosyal Hizmet Bölümü’ne geçiş yapılabilmektedir.

Çalışma Alanları

İşletmelerde iş güvenliği uzmanı ve teknik eleman olarak çalışacak personel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, düzenlediği işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri ile A, B, C kategorilerinde sertifika alabilmekte ve sertifika sahipleri işletmelerin tehlike sınıfına göre tüm kurum, kuruluş ve işletmelerinde görev alabilmektedirler.