03 Mayıs 2018

Gösterim: 767

Yüksekokul Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

Yüksekokul Kurulu Görevi

Doç.Dr.Burak DARICI

Müdür

Yüksekokul Kurul Başkanı

Öğr.Gör.Meral SABANCI ATEŞ

Müdür Yardımcısı 

Yüksekokul Kurul Üyesi

Öğr.Gör.Yasin Nuri ÇAKIR

Müdür Yardımcısı 

Yüksekokul Kurul Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Ufuk BİNGÖL

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

Yüksekokul Kurul Üyesi

Öğr.Gör. İlknur TANRIVERDİ

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı

Yüksekokul Kurul Üyesi

Öğr.Gör. Mehmet İSEL

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Yüksekokul Kurul Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi.Kemal ÇİFTYILDIZ

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı

Yüksekokul Kurul Üyesi