Komisyonlarımız

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma, Başvuruları Değerlendirme Komisyonu

Öğr.Gör. İlknur TANRIVERDİ – Başkan

Öğr.Gör. Aslı KAVURMACI - Üye                         

Öğr.Gör. Berkcan CANDEMİR - Üye       

 

Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu Komisyonu

Doç.Dr. Burak DARICI - Başkan 

Öğr.Gör. Meral SABANCI ATEŞ - Üye                       

Öğr.Gör. Yasin Nuri ÇAKIR - Üye     

  

Burs Komisyonu

Doç.Dr. Burak DARICI - Başkan 

Öğr.Gör. Meral SABANCI ATEŞ - Üye                       

Öğr.Gör. Yasin Nuri ÇAKIR - Üye       

 

Eşdeğerlik ve Muafiyet Komisyonu

Öğr.Gör. Meral SABANCI ATEŞ - Başkan

Öğr.Gör. Berkcan CANDEMİR - Üye  

Öğr.Gör. İlknur TANRIVERDİ – Üye

 

Kantin Denetim Komisyonu

Öğr.Gör.Aslı KAVURMACI - Başkan

Öğr.Gör.Mehmet İSEL - Üye

Öğr.Gör.İlknur TANRIVERDİ - Üye

 

Yatay Geçiş Komisyonu

Öğr.Gör. Berkcan CANDEMİR - Başkan  

Öğr.Gör. Aslı KAVURMACI - Üye 

Öğr.Gör.Mehmet İSEL - Üye          

 

Hurda Tespit Komisyonu

Öğr.Gör. Yasin Nuri ÇAKIR - Başkan     

Öğr.Gör. Berkcan CANDEMİR - Üye  

Ferhat AÇAR - Üye  

 

Değişim Programları Bölüm Koordinatörleri

Öğr.Gör. Meral SABANCI ATEŞ   

Öğr.Gör. Aslı KAVURMACI

 

Seçim Kurulu

Öğr.Gör. Yasin YILMAZ – Başkan

Öğr.Gör. Meral SABANCI ATEŞ - Üye    

Öğr.Gör. Yasin Nuri ÇAKIR - Üye