İdari Kadro

Yılmaz S.TIRAK - Yüksekokul Sekreter Vekili  -  (Şube Müdürü)

Ferhat AÇAR - Bilgisayar İşletmeni

Tufan ÜNAL - Memur