İdari Kadro

Yılmaz S.TIRAK - Yüksekokul Sekreter Vekili

Ferhat AÇAR - Bilgisayar İşletmeni

Tufan ÜNAL - Memur