Yüksekokul Disiplin Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

Yüksekokul Yönetim Kurulu Görevi

Doç.Dr.Burak DARICI

Müdür

Yüksekokul Kurul Başkanı

Öğr.Gör.Yasin Nuri ÇAKIR

Müdür Yardımcısı 

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı

Yüksekokul Kurul Üyesi

Öğr.Gör.Meral SABANCI ATEŞ

Müdür Yardımcısı 

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

Yüksekokul Kurul Üyesi

Öğr.Gör. İlknur TANRIVERDİ

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı

Yüksekokul Kurul Üyesi

Öğr.Gör. Mehmet İSEL

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Yüksekokul Kurul Üyesi

Yılmaz S. TIRAK

Yüksekokul Sekreter Vekili

Raportör